Ø 10-20 cm, 30-70 cm, Ø 20-40 cm, 90-150 cm, Ø 40-60 cm, 100-200 cm

Üretim kapasitemiz: 30.000 ton/yıl
İsteğe göre her ölçüde üretim yapılmaktadır.